230yes

Реклама В Сайта

BGSHOP Реклама В Сайта

Ако имате онлайн бизнес и желаете да бъдете рекламирани на този сайт, чрез банер, линк или цяла страница, отправете запитване на e-mail: tarapa@abv.bg

Цени за реклама:

Линк в сайдбар, футър или в съществуващо ревю на продукт: 100 лв годишно или 200 лв вечен линк.
Банер в сайдбар – 400 лв годишно
Информативна вечна статия с два линка в секция блог – 100 лв.
Цяла страница и представяне на онлайн бизнеса като подкатегория в менюто – по договаряне.